Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

Πολλαπλασιάζω μονοψήφιο με διψήφιο αριθμό

1. Πολλαπλασιάζω μονοψήφιο με διψήφιο αριθμό
Όταν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε ένα διψήφιο αριθμό με έναν μονοψήφιο σκεφτόμαστε ως εξής:

Πχ: 4 x 17 = ;

Επειδή δε γνωρίζω το γινόμενο απ’ έξω, σκέφτομαι ότι 
το 17 «σπάει» σε 10 και 7


17 = 10 + 7
άρα λέω:4 x 17 = 4 x ( 10 + 7 ) = ( 4 x 10 ) + (4 x7 ) = 40 + 28 = 68

Κάνω τους πολλαπλασιασμούς
• 5 Χ 34 =………………………………………………………………………….


• 4 Χ 27 =………………………………………………………………………….


• 5 Χ 58 =…………………………………………………………………………


• 7 Χ 21 =……………………………………………………………………………


• 28 Χ 8 =…………………………………………………………………………..


• 32Χ 3 =………………………………………………………………………….


• 62 Χ 7 =…………………………………………………………………………..


2. Αναλύω αριθμούς
Ο αριθμός 563 μπορεί να αναλυθεί ως εξής:


563= 500 + 60 + 3 = (5 x 100) + (6 x 10 ) + 3
Αναλύω τους παρακάτω αριθμούς


347=…………………………………………………………………………………


329=…………………………………………………………………………………


866=………………………………………………………………………………….


935=…………………………………………………………………………………..


3. Πολλαπλασιάζω Δεκάδες και Εκατοντάδες 
(όπως το 10, το 100, το 20, το 200, το 30, το 300 κλπ.)
με μονοψήφιο αριθμό


Πχ. 20 Χ 4= ; 
πολλαπλασιάζω το 2 με το 4 =8 και βάζω δίπλα στο 8 τα μηδενικά των Δεκάδων , δηλαδή 
20 Χ 4 = 80


Πχ: 200 x 4 = ; 
πολλαπλασιάζω το 2 x 4 = 8 και βάζω δίπλα στο 8 τα μηδενικά των Εκατοντάδων, δηλαδή 

200 x 4 = 800


Κάνω τους πολλαπλασιασμούς


• 40 Χ 6 =………………………………………………………………………………


• 70 Χ 4 =……………………………………………………………………………..


• 60Χ 9=……………………………………………………………………………….


• 50 Χ 8 =……………………………………………………………………………..


• 300 Χ 4 =…………………………………………………………………………….


• 600Χ 7=……………………………………………………………………………….


• 800 Χ 6 =……………………………………………………………………………….


• 900 Χ 4 =………………………………………………………………………………
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου