Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Αρχική σελίδα

   τα μαθήματα της Γ΄τάξης


κάνω κλικ πάνω στο μάθημα
πηγαίνω στα περιεχόμενα
συνεχίζω ανά ενότητα 
Γλώσσα  
 Γραμματική
·          Γραμματική
·         Φυλλάδιο Γραμματικής  
Σχεδιαγράμματα Σκέφτομαι & γράφω 
Μαθηματικά 
Ιστορία                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Μελέτη περιβάλλοντος
Τα βιβλία   της Γ΄ τάξης σε ηλεκτρονική μορφή  
Παίζω και  Μαθαίνω  

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ενότητα 6η: «Ιστορίες του χειμώνα»


Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Κάτω απ’ το χιόνι
Ο εγωιστής γίγαντας  


Προσωπικές αντωνυμίες
Κτητικές αντωνυμίες
Προσωποποίηση
Οικογένειες λέξεων
Ονομασία συλλαβών – συλλαβισμός
Αντίθετες λέξεις 
   ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
 


παραγωγή λόγου 
(προφορικού και γραπτού)

Συνεχίζω την ιστορία δίνοντας ένα δυσάρεστο  ή ευχάριστο τέλος

 Ο εγωιστής γίγαντας  
(μπορείς ν' ακούσεις το παραμύθι)

 
Ακούστε την αφήγηση  του παραμυθιού Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει... 
από τον ίδιο το συγγραφέα του.


http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip/Default.htmlΟι αντωνυμίες είναι οι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια δουλειά με αυτές.

Εμείς θα μάθουμε για τις προσωπικές και τις κτητικές αντωνυμίες

                 Προσωπικές Αντωνυμίες
            εγώ, εσύ αυτός,  
       μου, σου, του,
               με, σε, το (ν ) , τη (ν) 


Φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου. 
Τις χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα, για να δείξουμε σε ποιον αναφερόμαστε.

Πχ: - Ποιον θέλεις; - Εσένα.
       Να φύγει αυτός, όχι εγώ!
       Με πήρε τηλέφωνο ο Μάρκος.

Ενικός Αριθμός
α’ πρόσωπο
β’ πρόσωπο
γ’ πρόσωπο
εγώ
εσύ
αυτός, -ή, -ό
εμένα
εσένα
αυτού, αυτής, αυτόν,- ήν, -ό
(μου, με)
(σου, σε)
(τη, το, του, της, τον, την)
Πληθυντικός Αριθμός
α’ πρόσωπο
β’ πρόσωπο
γ’ πρόσωπο
εμείς
εσείς
αυτοί, -ές, -α
εμάς
εσάς
αυτών, αυτούς, αυτές
(μας)
(σας)
(τοι, τες, τα, τους, τις )


Κτητικές Αντωνυμίες

Οι αντωνυμίες που φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι λέγονται κτητικές.

Πχ: Το βιβλίο είναι δικό μου.
 Οι γονείς σου πήγαν εκδρομή.
  Το δικό τους αυτοκίνητο.

Οι αντωνυμίες είναι 8 ειδών:)    Προσωπικές ;                                    ε γώ, εσύ αυτός,
δηλώνουν τα 3 πρόσωπα                               μου, σου, του, 
του λόγου                                                με, σε, το (ν ) , τη (ν) 
                                                             (αδύναμος τύπος)

2)    Κτητικές :        δικός, δική , δικό μου, σου, του
 δείχνουν  σε ποιον 
ανήκει κάτι

3)    Αυτοπαθής :     ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, ο εαυτός του

4)    Οριστικές ;                      ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο,
                                            μόνο, μόνη, μόνο

5)    Δεικτικές :                        αυτός, -ή, -ό.
δείχνουν κάτι                             εκείνος, -η, -ο,                                              τούτος, -η, -ο, 
                                             τέτοιος, -α,-ο

6)    Αναφορικές:                   ο οποίος, -α,-ο, 
    αναφέρονται σε λέξεις                    που                             
 που βρίσκονται πριν                     ό,τι
       ή    παραλείπονται                                          
                                           

7)    Ερωτηματικές:               ποιος, -α,-ο,
 ρωτάμε                                πόσος, -η,-ο (τίνος;)

8)    Αόριστες :         όταν δεν ξέρουμε κάτι ή κάποιον

 κανένας, καμία, κανένα
άλλος, άλλη, άλλο

(  κάθε, καθένας, καθεμία, καθένα
μερικοί, μερικές, μερικά
κάμποσος, κάμποση, κάμποσο,
τίποτα, κάθε,  καθετί)Προσωποποίηση
Η αλεπού συζητά με τον μικρό Πρίγκιπα. Τα ζώα όμως δεν συζητούν. 


Όταν σε ένα κείμενο ή ένα ποίημα τα ζώα, τα φυτά και γενικώς τα άψυχα πράγματα (τζιτζίκια, δέντρα, βουνά, λουλούδια, αστέρια κ.ά.) συμπεριφέρονται όπως ο άνθρωπος, λέμε ότι προσωποποιούνται και το φαινόμενο αυτό λέγεται προσωποποίηση.

 Πχ: Τα αστέρια κουβέντιαζαν με το φεγγάρι.
        (τα αστέρια δε κουβεντιάζουν όπως οι άνθρωποι)
        Το λουλούδι  μιλούσε με το χελιδόνι.
        (τα λουλούδια δε μιλούν όπως οι άνθρωποι)Στο συλλαβισμό ακολουθούμε τους παρακάτω κανόνες:

1. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν.

έ-χω, πα-ρα-κα-λώ, πα-θή-μα-τα.

2. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη.

λά-σπη (σπίθα), έ-βγαλα (βγαίνω), κο-φτερός (φτωχός)

3.Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα από αυτά.

ά-στρο (στρώνω), ε-χθρός (χθεσινός), σφυρί-χτρα (χτένι)

5. Οι σύνθετες λέξεις χωρίζονται όπως οι απλές .

προ-σέχω, υ-πεύθυνος, εί-σοδος, πα-ρα-κούω.

 6.
τα δίψηφα  σύμφωνα          μπ, ντ, γκ, γγ
τα δίψηφα φωνήεντα          αι, ει, οι, υι, ου.
οι δίφθογγοι                        αη, αϊ, οη, οϊ. 
τα αυ και ευ

οι καταχρηστικοί δίφθογγοι  όταν διαβάζονται μαζί  
 δεν χωρίζονται,
               στο συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν.

 αί-μα, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, ναύ-της.

 μπου-μπούκι, α-μπέλι, ντα-ντά, πέ-ντε, μπα-γκέτα,