σχεδιαγράμματα για όλα τα είδη κείμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, επιχειρηματολογικά)περιγραφικά κείμεναπεριγραφή προσώπου
περιγραφή αντικειμένου
περιγραφή χωριού ή πόλης

 

περιγραφή φυτού
 

περιγραφή ζώου 


 
 


επιχειρηματολογικά κείμενα