Φύλλα εργασίας Ιστορίας

1.  Εισαγωγή - Οι 12 θεοί


Στην αρχή υπήρχε μόνο το …………………….
Η πρώτη θεά που λάτρεψαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν η ……………………………...
Η Γη και ο Ουρανός γέννησαν τους …………………………..
Ο Τιτάνας Κρόνος νίκησε τον Ουρανό κι έγινε αρχηγός του κόσμου.  Για να μην του πάρουν τα παιδιά του το θρόνο τα κατάπινε. η γυναίκα του, η Ρέα, έκρυψε το έκτο παιδί τους, το ……………………….. κι έτσι το έσωσε.
Όταν μεγάλωσε ο Δίας, έγινε η ………………….., πάλεψαν δηλαδή οι θεοί με τους Τιτάνες. Νίκησαν οι Θεοί κι έριξαν τους Τιτάνες στα ……………..Τάρταρα.
Μετά έγινε …………………….., πάλεψαν δηλαδή οι Θεοί με τους Γίγαντες.
Νίκησαν πάλι οι Θεοί κι εγκαταστάθηκαν στον …………………...
 Ο …………….. έγινε ο κυρίαρχος του κόσμου.
Οι   θεοί του Ολύμπου ήταν ………….. και  κατοικούσαν στον Όλυμπο.
Έπιναν …………….. κι έτρωγαν …………………..

Οι θεοί του Ολύμπου

1.      ……………… ….  Ο  αρχηγός των θεών και των ανθρώπων.  Σύμβολό του ο…………………
2.      ………………………… Θεός της θάλασσας. Σύμβολό του  η ………….  ……………….
3.      ………………………….  Θεός της μουσικής, της μαντικής και του φωτός. Σύμβολά του η ………….και  η ……………..
4.      ………………………. Θεός της φωτιάς. Σύμβολά του το ………………. και το …………………...
5.      ……………. Θεός  του πολέμου . Σύμβολά του το ……………,,,,,, και η ………………….
6.      ………………Ο αγγελιαφόρος  (ταχυδρόμος) των θεών. Σύμβολό του  το …………………...

Οι θεές του Ολύμπου
1. ………Γυναίκα του Δία. Προστάτευε το γάμο. Σύμβολά της ήταν το …………… και ο ……………..
2. ………………. Θεά της σοφίας και των τεχνών. Σύμβολά της η ……………………. και η ………….
3……………………………. Θεά του έρωτα και της ομορφιάς.
Σύμβολό της το …………………….
4……………………….. Θεά της Σελήνης  , των δασών και του κυνηγιού. Σύμβολά της το ………………….και το ………………………….
5……………………….. Θεά της γεωργίας.  Σύμβολό της το ……………………………..
6…………………………Θεά του σπιτιού, Σύμβολό της η……………………..

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


1.Βρίσκω ποιος θεός είναι:

α) Είχε το παλάτι του στα βάθη της θάλασσας.
Είναι ο …………………

β)Γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο στην Κρήτη.
Είναι ο  ……………………..

γ)Φορούσε φτερωτά σανδάλια.
Είναι ο ………………………..

δ)Έφτιαχνε τους κεραυνούς για το Δία
Είναι ο …………………………..

ε) Ο θεός του φωτός και της μουσικής.
Είναι ο …………………..

στ) Είχε για σύμβολό του το δόρυ.
Είναι ο ……………..

2.Βρίσκω ποια θεά είναι:                                                                

α)Γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας.
Είναι η ………………….

β)Έμαθε τους ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη.
Είναι η ………………………..

γ)Γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία.
Είναι η ………………………..

δ)Σύμβολό της ήταν το ελάφι.
Είναι η ………………………….

ε) Η πιο ζηλιάρα  θεά.
Είναι η ………………………………


στ) Η θεά του σπιτιού                                                                      
Είναι η ……………………………….

3.Τι  έτρωγαν και τι έπιναν οι θεοί του Ολύμπου;

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

4.Πώς εξηγούσαν οι αρχαίοι Έλληνες την αλλαγή των εποχών;

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 ...........................................................................................................
 .